Prófétai Áhítat, 2019. február 9.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2019. február 9.

A TROMBITA, BILL BURNS

Ebben az időszakban az a fontos, gyermekeim, hogy higgyetek; hogy eljussatok az igémben és az ígéreteimben való hit helyére, és hogy kitépjetek minden hitetlenséget. Mert a tested a Szent Szellem temploma, és a hitetlenségnek semmi helye a házadban. A te házad az Én tulajdonom, Én pedig elhozom a hitnek az erejét, hogy eredményeket hozzon az életedben. Ezért ismét mondom, győzz le minden hitetlenséget! Legyen az életed fő műve ebben az időszakban az, hogy nem hagyod, hogy a hitetlenség megkérdőjelezze az Én igémet, vagy hogy beárnyékolja és ellopja az ígéreteimet. Azt mondom, higgy, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Mindent megkaphat az, aki hisz. Legyél ez az ember ebben az időszakban; legyél egy Velem. És hangozzon el a szívedben az, hogy én többé nem a saját hitem mértéke szerint élek, hanem az Isten Fiának a hite szerint élek, aki értem adta Önmagát.