A vakcina és Isten akarata

A vakcina és Isten akarata

Írta: Országh György, a Prófétai Napló szerkesztője
2021. 03. 04.

Nem vagyok tudós, orvos vagy beavatott. Nem értek a vakcinákhoz. Nem tudom, hogy valójában mennyi az igazság abból, amit az orrunkra kötnek, és mennyi az, amit eltitkolnak. Ugyanúgy nem tudom, mennyi az igazság az összeesküvés elméletekből, és mennyi az üres, a félelemből vagy elbizakodottságból fakadó találgatás és riogatás.

Vannak, akik meg vannak győződve arról, hogy Isten igéje figyelmeztet bennünket a mostani helyzet veszélyességére. Egyesek kifejezetten az antikrisztusi világbirodalom előkeszületeit látják az oltásokban, az oltásigazolványokban, a szabadságunkat korlátozó különböző intézkedésekben.

Egyet biztosan tudok: Istennek minden helyzetre van tanácsa. Sőt, Ő nem csak most talált ki valami választ: Ő az elejétől a végéig látja az eseményeket, az összefüggéseket, és ha mi nem is tudhatunk korlátlanul mindent, ha hittel kérjük, bölcsességet ad. (Jakab 1:5)

Itt most azt szeretném leírni nektek, amit megértettem Isten gondolataiból, és amiről tudom, hogy számotokra is hasznos lesz.

Nem tudok olyan mondani, hogy szó szerint ezt mondja az Úr, csak azt tudom mondani, amit látok és amit megértettem.

Ez egy új megközelítés lesz. Talán meglepő, de gondolkodjatok el rajta.

Valóban, lekorlátozza a szabadságunkat a vírushelyzethez kialakított állapot. A kijárási korlátozás, a maszk, valamint a vakcina, ami persze nem kötelező, de egyértelműen el akarják érni, hogy mindenkinek be legyen adva, és hátrányos helyzetbe kerül, aki nem adatja be. Ez valóban mind a szabadságunkról szól. Minél több ilyen intézkedés van, annál inkább korlátozva van a szabadságunk. Ez nem rabszolgaság, de tényleg nem ehhez vagyunk hozzászokva.

Nekem azt mutatta Isten, hogy nem kell félnünk ettől. Leírom, hogy miért.

A szabadságunk

Az egyik kérdés a szabadságunk. Amikor a bibliai időkben a babiloni király, Nabukodonozor egyre jobban körbevette Júda földjét, Isten prófétája, Jeremiás azt mondta a népnek, hogy menjenek ki a babiloni királyhoz, szolgáljanak neki, és akkor jó dolguk lesz. Természetesen ezen teljesen fel voltak háborodva: vezető, pap és próféta, mind ellene szóltak. Nem voltak hajlandóak elfogadni, hogy ők, Isten népe, egy pogány birodalom királyának vessék alá magukat.

Egy idő után már egyre komolyabb volt a fenyegetés a nyakasságuk miatt, és Jeremiás őszintén megmondta a népnek az emiatt előállt új veszélyt: ha nem akarják, hogy Nabukodonozor felgyújtsa a várost a templommal együtt, akkor menjenek, és hajtsák magukat az igájába.

Felfoghatatlan volt sokak számára ez. De muszáj volt megérteni. És amikor a nép egy részét már elvitték, akkor Jeremiás biztató levelet írt nekik oda, a fogság földjére: “Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! … Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek…” (A levél teljes szövege, szövegkörnyezete, valamint az Úr akkor aktuális mondanivalója a Jeremiás 29-ben található.)

Nem számoltak az új helyzetben Isten tervével

Volt egy olyan helyzet, amikor azt feltételezték Jeremiás prófétáról, hogy át akar szökni az ellenséghez. Azt is gondolták róla, hogy csak el akarja gyengíteni a nép szívét és a hitét. Úgy viszonyultak hozzá, mintha ő az ellenséget szolgálná. De Jeremiás Isten szolgája volt, és Isten népe nem volt felkészülve arra, hogy Isten aktuális akarata más, mint amit eddig természetesnek tartottak, hittek, az Istentől kapott örökségükként őriztek: a függetlenségüket. De nem számoltak vele, hogy ezzel az új helyzettel Istennek milyen tervei vannak.

Először is, muszáj volt az elődeik bálványimádására is válaszlépéseket tennie. Nem minden egyes ember volt akkoriban bálványimádó, de a nép egészét akarta helyreállítani Isten. Nem személyesen mindegyikük büntetése volt ez a fogság, hanem egy nemzet helyreállítása volt. Emellett a földnek is ki kellett pihennie a kimaradt szombatéveket – amelyek pont azért maradtak el, mert egyre jobban el voltak fordulva Istentől – miközben a megszokott istentisztelet folyamatosan ment.

Vajon lehetséges, hogy mi, akik az Úr nevéről vagyunk nevezve, összességében egyre jobban el vagyunk hidegülve Tőle, és egyre kevésbé jellemző a Jézust követő, tiszta hitből fakadó, képmutatástól mentes szeretettel égő keresztény élet? Nem feltétlenül te vagy ez, viszont a része vagy egy nagy népnek…

Gondoljunk csak Dánielre, valamint a három másik ifjúra: mekkora csodákat tett Isten Babilonban a pogány királyok és népek előtt, az ő kitartásuk miatt! Pedig ők is ott voltak a 70 évig tartó fogságban. Eljött az a pillanat is, amikor felszólították a nemzeteket, hogy féljék a Dániel Istenét! Ebben nekünk nem a “felszólítás” a lényeg, hanem az, hogy királyi kommunikációs szinten, sokkal hatékonyabban volt ismertetve az igazság: Izrael Istene az igaz Isten!

Természetesen nem mindenben lehet tökéletes párhuzamot vonni a két helyzet között, de egy biztos: ha tényleg szívből bízunk Istenben, akkor nagyobb dicsőséget fog szerezni magának ez által, mintha csak a szabadságunkhoz ragaszkodnánk, és a vakcinának ellenállnánk. Ha belemegyünk, akkor fogjuk az aktuálisan Istentől készített szabadságunkat megtapasztalni, és még az evangélium is hatékonyabban lesz hirdetve!

Milyen hatással lesz rád a vakcina?

És hogy mi van a vakcinában? Nem tudom. Nem gondolom, hogy ártalmas dolog, ezt talán majd máskor írom le, hogy miből gondolom, de most nem ez a lényeg. Hadd emlékeztesselek: még ha esetleg valami ártalamas is volna, akkor Jézus ezt ígéri neked, aki hiszel Őbenne: ha valami halálosat iszol, vagy ha kígyót veszel fel, nem árt neked! (Lásd: Márk 16) Úgy gondolod, hogy meg akar valaki ölni vele? Neked biztos, hogy nem fog ártani. Úgy gondolod, hogy akár fizikailag, akár szellemileg, a kígyó mérge van benne? Nagyobb az, aki benned van, és ez a vakcina nem fog ártani neked. Ezt ígéri a feltámadt Jézus a benne hívőknek.

Ha pedig elfogadod az oltást, akkor Isten kegyelméből, ebben a mostani világrendszerben szabadságot és Isten áldásait fogod élvezni.

Minek nincs és minek van itt az ideje

Ez még nem az antikrisztusi birodalom ideje, és nem a fenevad bélyege. Az ugyanis, a Jelenések könyvét és más igeszakaszokat jobban átolvasva látható, hogy egy konkrét, jól felismerhető szituációhoz fog kötődni, amikor minden isten fölé felemeli magát az a bizonyos személy, a mindenható Istent nyíltan fogja káromolni, és majd a hamis próféta tanácsára azzal fogják bálványimádásra kényszeríteni az embereket, hogy felvétetik mindenkivel a pecsétet, amelyen az ő neve és száma lesz. Nem egy vállba szúrt vakcináról van szó, hanem egy nyilvánvaló antikrisztusi bélyegről, a homlokon vagy a jobb kézen. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni!

Eddig is annyiféle rendszert vezettek már be ezen a világon, amin mindig fel lehetett háborodni, és azt lehetett mondani, hogy ez már az antikrisztusi birodalom… Csak mert a képviselői vagy az aktuális vezetők nem istenfélő emberek voltak és nem istenfélő módon nyilatkoztak. Csak mert valami egységes és újszerű dolgot vezettek be. Ezen az alapon minden pénznem, minden valuta antikrisztusi lehet, hiszen csak azzal tudsz vásárolni és eladni… Már a bankkártyáktól is féltek a keresztények egy időben. Vagy gondolj csak a vonalkódokra, amiket persze nap mint nap te is használsz, pedig annakidején talán te is egy voltál azok közül, akik ugyanilyen szenvedélyesen osztogatták az ezzel kapcsolatos információkat (a három dupla csík három hatos, stb). Az egy dolláros bankjegy szimbólumairól nem is beszélve… Lehet, hogy mi itt nem használjuk, de ha fogtál már egyet a kezedben, biztos nem dobtad el.

A hitünkkel együtt a józan eszünket is használnunk kell, nem kiragadott igehelyekkel, hanem valódi Istenismerettel, és az engedelmességre készséges szívvel. Egy fontos helyzetben Keresztelő Jánost, mint a legnagyobb prófétát is meg kellett, hogy lepje az Úr: “Engedj most…”

Nincs illúzióm, hogy minden csak szép és jó lesz, és hogy nem lesznek még megdöbbentő fordulatok ezen a világon globális szinten. Nem minden lesz ugyanolyan, mint megszoktuk, és igen, fordulatokra kell számítanunk, olyanokra, amiket eddig talán el sem tudtunk képzelni. Viszont hiszek Istenben, hogy a világbirodalmak feltörekvését is arra tudja és fogja használni, hogy önmagát még annál is jobban megdicsőítse, mint ahogy eddig meg tudta tenni általunk.

Nekünk pedig jót készített, jó tervei és gondolatai vannak felőlünk, még ha új körülmények között is, de az biztos, hogy nem hagy el, csak legyünk készek látni és hallani, és Vele együtt menni.

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: