Felfrissülés az új úttörőmunka ösvényén – Lana Vawser próféciája

Lana Vawser Ministries

2021. 03. 24.

HALLOTTAM, AHOGY AZ ÚR AZ ÚTTÖRŐKRŐL BESZÉL: “A SZELLEMEM ÁLTAL VALAHA TAPASZTALT LEGNAGYOBB FELFRISSÜLÉS LESZ AZ ÚJ ÚTTÖRŐMUNKA ÖSVÉNYÉN, AMELYRE MOST VEZETLEK TITEKET”

Nemrég volt egy átélésem az Úrral, és hallottam, ahogy az Úttörőkről beszélt. “A szellemem által valaha tapasztalt legnagyobb felfrissülés lesz az új úttörőmunka ösvényén, amelyre most vezetlek titeket.”

Megláttam, ahogy sok úttörő megkapja a “kiküldetési parancsot” az Úrtól az új úttörőmunkák ösvényeire, de egy bizonyos szintű lelki megfáradás volt bennük azok miatt a csaták miatt, amelyeket az ez előtti időkben éltek át ezek az úttörők, mert habár nagy lelkesedés volt bennük az új ösvények miatt, amelyekre az Úr vezette őket, a “megfáradtság” érzése is ott volt bennük a korábbi harcokból adódóan. De amikor az Úr ezeket a szavakat mondta a Szelleme által jövő legnagyobb felfrissülésről az új úttörő ösvényeken, akkor zúgó vizek hangját hallottam, kézzel fogható módon éreztem az Úr felfrissítését, mint amikor egy nagy adag hideg innivalót öntenek a kiszáradt, szomjas emberekbe, ami egy igazán mély gyógyulást, betöltést és megelégedést hoz a léleknek.

Mély felfrissítés közeledett az Ő jelenlétében, mint még soha ezelőtt, miközben Vele együtt építkeznek ezekben az új napokban. Mély felfrissülés történt, ahogy a Jézussal való találkozásban éltek ezekben az új “építkezésekben”.

Újra hallottam, ahogy az Úr szólt:

“Úttörők, amit most feladatba adtam nektek, hogy azt Velem együtt építsétek, az nemcsak mások számára lesz kútfő, amelyhez eljönnek és isznak, hanem ez egy olyan kútfő, amelyből ti is inni fogtok.”

Azonnal az az érzés vett körül, hogy az Úr szívének a szándéka ezeknek a megfáradt úttörőknek a számára nemcsak az, hogy ezek az új úttörő ösvények, amelyeken az Úr vezeti őket, a Vele való találkozás kútjai legyenek és a Szellemének a kútjai, amik felfakadnak, amelyből sokan fognak inni, és fel fognak frissülni és fel fognak töltődni, hanem MIKÖZBEN az Úttörők az Úrral együtt építkeznek az új úttörőmunkák ösvényein, FEL FOGNAK FRISSÜLNI az Ő Szelleme által a Vele együtt végzett építkezésben és úttörőmunkában.

Az Úr újra szólt:

“Nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt. Nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt.”

Tudtam a Szellem által, hogy az Úr azokhoz szól, akik Vele együtt végeznek úttörőmunkát, és az Ő Szelleme hihetetlenül nagy dolgokat művelt, de amilyen erősséggel folytak a “harcok”, amelyekkel szembe kellett nézniük, az majdnem kiütötte őket a megbízatásukból, de ez alkalommal nem úgy lesz, ahogy eddig volt. Ez alkalommal már nem volt ott rajtuk az a címke, hogy “harcban megfáradt” és “kimerült”. Ez alkalommal az Ő Dicsőségét láttam megnyugodni rajtuk, nagyon kézzelfogható módon, nagyon súlyosan. Azt láttam rajtuk, hogy annyira elborítja őket az Ő jelenléte, annyira mélyen felfrissülnek az Ő Szellemében, hogy már az Úrral való közösség és Benne való megnyugvás mélyebb helyén élnek, és annyira mélyen isznak az Ő Szelleméből és jelenlétéből, hogy “magasan felülemelkednek” a harcok “hatásai” fölé, amelyek annyira keményen elverték őket, hogy már vissza akartak vonulni és ki akartak szállni. “Az Én szépségem, ami ellensúlyozza a harcokat, az Én szépségem, ami ellensúlyozza a harcokat”, újra meg újra ez visszhangzott a légkörben. Az Úr olyan mély átélésbe vezette ezeket a megfáradt úttörőket, hogy Jézus személyének a szépsége, és az Ő Fenségének és szentségének a szépsége teljesen ellensúlyozta a harcok hatásait, és mélységes, mélységes, mélységes felfrissülést hozott. A Jézussal való bensőséges kapcsolat kútfőjére találtak rá, az Ő természetének a szépségében, amely felülmúlta és ellensúlyozta a harcokból adódó megfáradt állapotot. “Helyreállítom a szívükben az Én szabadításom örömét.” Ezek az emberek nemcsak felfrissültek és feltöltődtek az Úrban, ahogy Vele együtt mentek ezeken az új úttörőmunkák ösvényein, hanem a szívükre írt identitásuk pecsétje, hogy ők a “TŰZBEN ÉGŐK”, mélyebben beléjük égett, mint eddig valaha. Annyira lángra lobbantotta a szívüket Őérte az Ő tűzben égő szeretetének, imádatának és szépségenek az ÉBREDÉSE, hogy ilyet eddig még soha nem tapasztaltak.

“AZ ÉN DICSŐSÉGEM HÁZAI ÉS KÚTFŐI”

Megláttam, ahogy HÁZAKAT és KUTAKAT készítettek úttörőmunkában az egész földön. Ez arra az átélésemre emlékeztetett, amelyet nemrég az Úrral éltem át, amikor azt láttam, hogy az Úr bárkákat hoz létre az úttörők által, hogy az Ő dicsősége eljöhessen és megnyugodhasson. Ahogy megláttam ezeket a “HÁZAKAT és KUTAKAT”, az Úr megszólalt:

“Úttörők, imádkozzatok és böjtöljetek, hajoljatok ide és figyeljetek, mert most pozicionállak benneteket, hogy OTTHONT KÉSZÍTSETEK A DICSŐSÉGEM KÚTJAINAK.”

Nagyon sűrű volt Isten kézzelfogható jelenléte a dolgozószobámban, miközben ezeket a szavakat mondta. “…hogy OTTHONT KÉSZÍTSETEK A DICSŐSÉGEM KÚTJAINAK.”

A Zsoltárok 24:7-9 kezdett hangosan visszhangozni a szellememben:
“Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség Királya. Ki ez a dicsőség Királya? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség Királya!”

Isten közelgő Dicsősége nem hasonlított semmire, amit eddig láttunk vagy tapasztaltunk (Aggeus 2:9), és az Úr felfrissítette ezeket az Úttörőket, hogy otthont adjanak az Ő Dicsőségének és az Ő Szelleme hatalmas munkájának.

Úgyhogy ha ez ma neked szól, úttörő barátom, akkor bátorodj! Az Úr felfrissülést hoz neked az új úttörőmunkák ösvényein, amelyeken végigvezet téged, és ez lesz az eddig tapasztalt legnagyobb felfrissülésed az Ő Szelleme által. A felfrissülés mély kútjára fogsz rátalálni, ahogy az úttörőmunkát végzed az Úrral. Mély felfrissülést fogsz találni, ahogy az Igével táplálkozol. Mély felfrissülést fogsz találni Isten munkálkodásában, amelyet azáltal fog megszülni, ahogy te együtt építkezel Vele.

Imádkozz és böjtölj, hajolj oda és figyelj, mert arra pozicionál téged most, hogy OTTHONT KÉSZÍTS az Ő Dicsősége kútjainak, azáltal, amit Vele együtt kell végezned úttörőmunkával és építkezéssel.


Forrás: Lana Vawser Ministries

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: