Prófétai mozgalom Magyarországon – interjú

Interjú Mikes Attilával és Dombó Zsolttal a Globális Prófétai Csúcstalálkozó után.

November közepén volt egy nemzetközi prófétai találkozó (erről két cikket is olvashattatok már itt a Prófétai Naplóban, ezt és ezt), amelyen egy magyarországi csapat is részt vett. Ennek apropóján megkértem a csapat két tagját, Mikes Attilát, a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet presbiterét és Dombó Zsoltot, a Belvárosi Gyülekezet pásztorát, hogy üljünk le beszélgetni a tapasztalataikról, illetve arról, hogy hogyan kapcsolódik ez Magyarországhoz, hogyan tudunk mi itt profitálni ezekből prófétai téren.

20171130_110620534738658.jpg
Dombó Zsolt és Mikes Attila

Prófétai Napló/Országh György: Tehát volt egy Globális Prófétai Csúcstalálkozó Dallasban, ahonnan nemrég jöttetek haza. Tulajdonképpen milyen céllal volt összehívva ez a találkozó? Mit lehet tudni erről?

Mikes Attila: Cindy Jacobs vezeti a Prófétai Vének Apostoli Tanácsát, C. Peter Wagner halála után ő vette át ennek a vezetését. Ez körülbelül 30-35 híres prófétából áll, a világ több országából, nemcsak Amerikából. 2015-ben volt egy találkozójuk, ahol James Goll prófétált Cindy Jacobsnak arról, hogy 2017-re hívjon össze egy prófétai csúcstalálkozót. Ezt Cindy Jacobs komolyan vette, és így hívta össze 55 nemzetből azokat a prófétai embereket, akikkel valamilyen szintű hálózati kapcsolatban van.

OGy: Értem, tehát James Goll által jött ez a prófécia, vagyis eleve prófétai úton jött az ötlet is, hogy létrehozzák ezt – James Goll egy ismert és elég hiteles személy, a Prófétai Naplóban is lehetett olvasni tőle tanításokat. Mi volt a jelentősége, vagy mi volt a haszna ennek a prófétai csúcstalálkozónak, akár számotokra, akár szélesebb körben?

MA: Először is hadd mondjam el, hogyan kerültünk egyáltalán ezzel kapcsolatba. Mivel Sharon Stone-nal nekünk már 4-5 éves kapcsolatunk van, és nagyon jó együttműködés alakult ki az évek során, olyannyira, hogy gyakorlatilag mi az ő szervezetük (CIE – Christian International Europe) magyarországi képviselői vagyunk. Tavaly jártunk Sharonnál – minden évben elmegyünk hozzá, az otthonában jártunk – és akkor egy félmondattal közölte, hogy majd meghív minket is egy ilyen prófétai csúcstalálkozóra. Egyrészt meglepődtünk, kit hív meg és hogyan, nem értettük az egészet, és akkor tényleg jött a hivatalos meghívás Cindy Jacobs titkárságáról, hogy meghívnak minket. Két részre volt osztva ez: volt egy szűkkörű csúcstalálkozó, és volt utána egy konferencia. A szűkkörűre engem hívtak meg, illetve még valakit Magyarországról, és mi hozhattunk még plusz egy-egy embert. Így kerültünk be ebbe a szűkkörű meghívásba, körülbelül 150-200-an lehettünk ezen a találkozón, ami a konferencia előtt volt. Igazából én mindig csapatban gondolkodom, és itt jött az ötlet, látás, hogy gyakorlatilag a Próféta Suli részcsapatával mentünk ki erre a találkozóra.

OGy: Mi az, amit hazahoztatok onnan?

MA: A fő célunk az volt, konkrétan így fogalmazva, hogy kerüljünk fel a világ térképére (mint Magyarország) prófétai szempontból. Ez mindenképpen megtörtént, tehát számolnak velünk. Maga a kapcsolódás is nagyon fontos, hogy tanuljunk, legyünk kapcsolatban nemzetközileg elismert prófétákkal. Tehát egyrészt a kapcsolódás, a személyes kapcsolódás, másrészt nyilván a próféciák, amik elhangoztak, de sokkal inkább az a gondolkodásmód, amit tapasztaltunk ott: ahogy együtt dolgoznak, ahogy tisztelik egymást. Ez mind nagyon jó hatással volt ránk.

Dombó Zsolt: Nagyon fontos, hogy Magyarország felkerült egy újabb területre a szellemi térképen. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy anélkül, hogy tudtunk volna róla, van olyan dallasi imacsoport, ami minden szerdán 12-től 1-ig húsz éve imádkozik Magyarországért.

OGy: Ez komoly!

DZs: Tehát itt azért komolyan vesznek dolgokat! Nagyon jó volt megtapasztalni, amit az Attila is mondott, hogy ahogyan hozzáállnak egymáshoz a szolgálatok, ahogy egymásról beszélnek – esetleg nem azonos szellemi folyamhoz tartozó szolgálatok is – az teljesen más minőség. Viszont ami nekem egy nagyon bátorító dolog volt, az az, hogy nagyon komoly, nagynevű próféták prófétáltak, vagy adtak prófétai buzdítást, tanítást, és egyik sem vágott nagyon mellbe minket az újdonság erejével. Ez azért volt szerintem nagyon fontos, mert amiről két-három éve itthon beszélünk Attiláékkal, a Próféta Sulival, vagy akár mi is a Belvárosi gyüliben, gyakorlatilag teljesen “update-ek” vagyunk. Ez azt jelenti, hogy szellemileg elég progresszív a magyar prófétai látásmód. Sőt, megkockáztatom, hogy ami ott a színpadon el-elhangzott egy-egy finom, óvatos irányváltásra utalás, azt nálunk elég komolyan kezdjük képviselni most már egy ideje. Például, hogy az egyháznak nem bent kell üldögélni, hanem kint kell lennie, meg hogy nehezebb idők jönnek, tehát nem feltétlenül arra kell készülni, hogy itt házat építsünk és kerti medencét, hanem készüljünk fel arra, hogy itt egy szellemileg nehezebb, egy élénkebb, virulensebb időszak jön. Ezekről, azt gondolom, a magyar eklézsia progresszív része folyamatosan prédikál és kap kijelentéseket, és ezt volt jó meglátni, hogy nem, hogy lemaradóban nem vagyunk, hanem kifejezetten az elejében vagyunk.

MA: Még visszautalnék egy dologra, ami nagyon megérintett, hogy 55 nemzetből voltak, és több olyan nemzet volt, ahol gyakorlatilag keresztényüldözés folyik. És a prófétai vonal is részese ennek, tehát benne vannak a globális evangelizációkban, akár muszlim területen, akár a kínai, tehát a távol-keleti részeken is. Ezek a prófétai emberek, csapatok is ott vannak ezeken a területen és szolgálnak, és többen is talán az életüket is kockáztatják. Afrikában is. Nagyon komoly beszámolókat hallottunk. Tehát nemcsak fellengzős prófétai kijelentések vannak, hanem ők ott vannak az életüket kockáztatva. Ez nagyon megérintett minket.

OGy: Magyarországon van prófétai mozgalom? Lehet ezt mondani?

MA: Igen, van mozgalom szerintem Magyarországon, talán még nem annyira széles körű, de azon dolgozunk, hogy egy hiteles, normálisan gondolkodó prófétai mozgalom kialakuljon az országban.

OGy: Mit lehet tudni róla? Mik a jellemzői?

MA: Több mint tíz éve kezdtük el a prófétai munkát Magyarországon, ez elsősorban a Nyári Dicsőítő Iskolában kezdődött, aztán kinőtte magát, és most már az a cél, és az a látás, hogy az ország különféle pontjain olyan prófétai központok alakuljanak ki, ahol önállóan is föl tudnak állni majd olyan emberek, szolgálócsapatok, akik prófétálnak, képviselik ezt a látásmódot, képzést tartanak, prófétai dicsőítésben imádkoznak az országért. Jelenleg több ilyen város van már, ahol ott vagyunk, dolgozunk, és vannak tervben a jövőre nézve is olyan városok, ahol szeretnénk kialakítani ilyen központokat.

OGy: Mikor lesz legközelebb olyan esemény, ahová a prófétai dolgok iránt érdeklődők mehetnek? Vagy hogyan lehet bekapcsolódni az érdeklődőknek?

MA: Szolnokon lesz, ott indítunk el egy prófétaiskolai képzést, ez most lesz a hétvégén, aztán van egy ilyen alaptervünk, hogy egy városban három különböző alkalommal vagyunk ott, felépített tanítással, gyakorlattal és dicsőítéssel szolgálunk, és szeretnénk ott helyben is felemelni olyan embereket, csapatokat, akik majd önállóan tudják tovább végezni ezt a munkát.

OGy: Miért érzitek fontosnak azt, hogy ilyen szolgálatok legyenek, mint a Próféta Suli és ehhez hasonló rendezvények, tanítások? Az összkereszténységben ennyire nagy a hiány, vagy ennyire téves nézetek vannak a prófétálással kapcsolatban?

DZs: Visszaugranék egyet, jó? De ide fog kapcsolódni. Azt mondja Pál apostolon keresztül az ige, amikor Timóteust tanácsolja, hogy forgolódjál helyesen a tanításban, és keress olyanokat, akik maguk is alkalmasak lesznek a tanításra. A kereszténység egyik “alapcsomagja”, hogy továbbadókat kell képezni, tehát tanítványképzés. Nagyon jó, hogy a Mikes Attila az ország egyik legelismertebb prófétája, de azért helyes a látása, mert neki az nem jó, ha csak ő az egyedüli próféta, mert az a jó, ha rengeteg próféta van, hiszen nagyon sok városban, önkormányzatnál, cégnél, gyülekezetben hiány van a prófétákból. A prófétai szónak talán soha nem volt ilyen jelentősége, mint most van, amikor a sötétség egyre nagyobb, akkor minimum a bátorító, buzdító, Istentől jövő, valódi bátorításnak nagyon fontos szerepe van. Pláne, hogyha egy magasabb szintű prófécia is van, ami konkrét élethelyzetekre tud Istentől tanácsot adni, vagy útmutatást. És amit el szoktunk mondani, hogy a Próféta Suli nem csak prófétákat képez – mert azt, hogy valaki próféta, azt Isten dönti el, azt nem egy Próféta Suli fogja eldönteni – hanem a prófétálást is képzi. Tehát a prófétálás mindenkinek adott, azt mondja, “mindenki prófétálhat”, és hogyha valakit érdekel, hogy Isten szavát hogyan tudja meghallani, hogyan tudja átadni, hogyan tudja – zenész szóval – “blattolni” a mennyből, levenni a mennyből, a Próféta Sulinak ez a kettős küldetése van. Felismerni a prófétákat, és őket prófétai módon képezni, illetve magát a prófétálást Isten népének tanítani – hogy nem kell ettől megijedni, hogyan kell megvizsgálni, egy hamis próféciával vagy egy téves próféciával hogyan kell bánni, mert nem biztos, hogy valaki rossz szándékkal egy hamis próféciát bedurrantott, de attól még nem igaz. Hogyan kell ezt kezelni mind a két oldalnak. Tehát sok-sok olyan szabályszerűség van, amit az ige lefektet az Újszövetségben, Ószövetségben egyaránt, tehát nem kell tőle félni. Én nem voltam még megtérve, amikor az előző prófétai mozgalomban nagy hibák voltak, ez ugye engem nem érint, de azt látom, hogy az Attiláék által vezetett prófétai mozgalom, vagy Próféta Suli – azért kapcsolom ezt a kettőt, mert Magyarországon ma nagyjából ez a legerősebb – az pontosan abba az irányba halad, hogy kapukon keresztül közlekedik, pásztorokat keresnek meg, tehát a belépési pont egy adott városba, térségbe, a helyi gyülekezet vezető mindig meg van keresve előtte, hogy jövünk, egy ilyen képzést tartunk, nem a gyülekezetekből “szipkázzuk el” az embereket, hanem az a célunk, hogy oda visszamenve ők ott a pásztori tekintély és befedezés alatt tudják ezt működtetni. Tehát az egésznek a hozzáállása, kiindulási pontja és működtetése teljesen biblikus. És nagyon figyelünk arra, hogy ez tényleg keretekben maradjon.

MA: A korinthusi levélben ugye azt mondja Pál, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább, hogy prófétáljatok. Ez egy lényeges ige, tehát itt a prófétálás ki van emelve. Ehhez képest nagyon félnek pásztorok, gyülekezetek. Nagyon sok buktatója volt a múltban ennek, nagyon sok rossz tapasztalat övezi ezt a szolgálatot, nagyon sokan belesérültek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ne foglalkozzunk vele és tabuként kezeljük. Úgyhogy valahol a jelmondatunk az is, hogy “A prófétai szolgálat helyreállítása” – tehát egy isteni helyreállítás. És ezzel nem azt mondjuk, hogy mi vagyunk a tökéletesek, meg a legjobban csináljuk, félreértés ne essék, de igyekszünk arra, hogy ez tényleg szabályszerű keretek között menjen. Ezért is van a Próféta Sulinak egy nagyon erős prófétai csapata, ebben pásztorok, vezetők vannak, akikkel együtt, ahogy a Zsolt mondta, nem kikerülve a helyi gyülekezeteket, hanem pont velük együttműködve szeretnénk munkálkodni.

OGy: Köszönöm szépen.

MA/DZs: Mi köszönjük a lehetőséget.


Itt a Prófétai Naplóban is olvashattok majd a Próféta Suli rendezvényeiről, az ezzel kapcsolatos hírekről. (a szerk.)

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: