Prófétai Áhítat, 2017. október 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt mondom nektek, Én népem, hogy igaz beszéd az, hogy Bennem éltek, Bennem mozogtok, és alapvetően Bennem léteztek. Arra biztatlak benneteket, hogy folytassátok a Bennem élt életeteket, és engedjétek, hogy a Tőlem kapott élet növekedjen. Gyertek elő értelemmel, mert rendkívüli kegyelmet fogok adni, hogy meglássátok és meghalljátok, amit cselekszem. A világ helyreállításért kiált, Én pedig bebocsátom a teremtett világot ennek a sorsának a teljességébe, és dicsőséges szabadulást hozok mindannak, amit teremtettem. Használjatok ki minden lehetőséget a helyreállításra — ahogy a dicsőségem rajtatok nyugszik. Ennek a helyreállításnak a dicsőségében pedig meglátjátok, ahogy előjönnek a változások, mondja az Úr.

Prófétai Áhítat, 2017. október 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne örülj, amikor az látod, hogy az ellenségeid elbuknak vagy kudarcot vallanak. A kudarcuk egyáltalán nem igazolja a te álláspontodat. Amikor boldogan látod, hogy valakinek nehézségei vannak, akkor bosszúvágyó vagy. Azt szeretném, hogy szívből bocsáss meg minden egyes embernek, aki szembeszállt veled vagy bántott téged, mondja az Úr. Csak akkor fogok felkelni, hogy megvédjelek és igazoljalak téged. Zsidó levél 10:30 Mert ismerjük Őt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az Ő népét.

Kétszeres megtérülés a másokért munkálkodóknak!

Lana Vawser kép

„Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez kétszeresen tér majd vissza hozzátok!!!” Lana Vawser

Úgy éreztem, hogy ez olyanoknak szól, akik már régóta állomásoznak a „várakozás szárnyai” alatt, azoknak, akiket keserű csalódás ért, akik próbákkal, zűrzavarral, ellenségeskedéssel és sötétséggel kénytelenek szembenézni, mialatt várakoznak.

Hallottam, hogy az Úr azt mondja, hogy „a „FELGYORSULÁS SZELE fog megcsapni benneteket a VÁRAKOZÁS SZÁRNYAI alatt”

Erősen éreztem, hogy az Úr szíve megesik azokon, akik már jó ideje várakoznak, és azzal a mélységes sötétséggel küzdenek, amely az Úr nekik szóló prófétikus szavát és ígéretét próbálja beárnyékolni. Sokakat megfigyeltem, hogy továbbra is hűségesen munkálkodnak a mások életében végbemenő áttörésen; mély fájdalom, csalódás és ellenségeskedés közepette, ami a nekik szóló ígéret felé vezető úton éri őket.

KÉTSZERESEN TÉR MAJD VISSZA HOZZÁTOK!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez KÉTSZERESEN tér majd vissza hozzátok!!!!”

Láttam csodás pálfordulásokat. Láttam olyan csodákat, melyek egyik napról a másikra estek meg. Láttam, ahogy az áttörés felgyorsul. Láttam, hogy Isten JUTALMA száll azokra, akik hűségesek. Isten több áldást fog kiárasztani rátok mint azt valaha el tudnátok képzelni, csodálatos lesz.

HATALMASABB LESZ ANNÁL, MINT AMIT EL TUDTOK KÉPZELNI!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Hatalmasabb lesz annál, mint amit el tudtok képzelni. Nagyobb lesz annál, mint amire számítotok. Ha a fájdalom és bánat dacára tovább vetitek a magokat másokba, akkor majd dupla annyi jutalmat fogtok learatni, mint amennyit kértetek.”

„Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek! Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek!!!! Nem fogtok csalódni. Az Úr nem feledkezik meg rólatok. Az Úr nem néz át rajtatok. A felgyorsulás SZELÉN fogtok felemelkedni ott, a várakozás szárnyai alatt. A szívemben van egy hely, ahol azok a beteljesült ígéreteim vannak, amiket majd meg fogtok látni; ott megpillanthatjátok majd hűségem MAGASRA EMELT lobogóját!”

MEGPRÓBÁLTATÁS MEGPRÓBÁLTATÁS HÁTÁN, VIHAR VIHAR UTÁN

„Sokan tapasztaltatok megpróbáltatást megpróbáltatás hátán, vihart vihar után, a szívetek mégsem pártolt el Tőlem. Hűségesek maradtatok Hozzám. Dicsőítve emeltétek magasba a kezeiteket. Egyre csak másokkal törődtetek, hűségesek maradtatok ahhoz, amit kértem tőletek; és ez megindította a szívemet. Megindította a szívemet az, hogy IGENT mondtatok, és engedelmesek maradtatok. Most a ti szíveteket fogja megindítani az, amikor megpillantjátok azt az ASZTALT, MELYET MEGTERÍTETTEM NEKTEK. Nem csak a szívetek kívánságai és a nektek szóló ígéreteim fognak beteljesedni, hanem még annál is TÖBB, mint amit kértetek Tőlem. Mindazt, amivel az ellenség eredetileg ártani kívánt nektek, a javatokra fordítom, és meglátjátok majd az Én sorsfordításom GYÜMÖLCSÉT. Be fogom bizonyítani, hogy mindentudó, mindenható Isten vagyok, és be foglak avatni benneteket a terveimbe, és megteszem mindazt, amire csakis Én vagyok képes. Itt az ideje, hogy a nektek tett ígéretem beteljesedjen! Meg fogom jutalmazni a hűségeteket, amivel az áttörésbe vetettetek fáradhatatlanul; be fogtok lépni a BŐSÉGES ARATÁS TELJESSÉGÉBE.”

JÓEL 2,21

Hallottam, hogy az Úr Jóel 2,21 ígéretét adta: „Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vitt véghez az ÚR!”

Jóel 2. fejezetében sáskák lepték el a földet, ám az Úr megfordította a dolgot, és HELYREÁLLÍTOTTA a helyzetet.

Úgy éreztem, hogy az Úr a Jóel 2,21-et rendeli fölétek, akik hűségesek vagytok, és eljött az idő arra, hogy ÖRVENDEZZETEK, mivel kétszeres áldásban fogtok részesülni „NAGY DOLGOKAT VITT VÉGHEZ AZ ÚR”.

Eljött a ti időtök! A dolgok jóra fognak fordulni!

Eredeti cikk: https://www.lanavawser.com/2017/10/15/faithful-ones-as-you-have-sowed-into-others-breakthrough-double-is-now-coming-to-you/

Fordította: Lazányi Gabriella
A magyar változat a Glory Team Hungary weboldalán jelent meg.

Prófétai Áhítat, 2017. október 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel a sötétség és a kétségbeesés helyeiről, hogy meglásd az Én királyságom csodálatosságát, mondja az Úr. Határozd el, hogy megemlékezel a jó dolgokról — azokról, amik reményt és örömet hoznak. Jó dolog hálásnak lenni azokért, amiket kaptál, és nem a kihívások és megpróbáltatások miatt siránkozni, amelyekkel az életed során szembesülsz. Kolossé 3:15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

Asztal az ellenségeid előtt!

Dana Jarvis

Dana Jarvis

“Asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt!”

Gondolj bele, milyen ígéretet tesz itt az Atya! Egy dicsőséges asztalt fog teríteni neked. Ahogy az asztalhoz ülsz, az ellenségeidet a helyszín külső peremére ülteti, hogy végignézzék az egészet! Látják, ahogy az Úr odakísér téged a kizárólag neked foglalt helyre. Végignézik, ahogy megtöltöd a lelkedet mindazokkal a jó dolgokkal, amiket Isten félretett neked. Biztosak voltak benne, hogy te kudarcot fogsz vallani, ők pedig kárörvendve fognak fölötted állni.

Te mégis itt ülsz az Úr asztalánál, aki etet téged és rád önti az ő vígasságának és örömének az olaját. Az ellenségeidnek két csoportja fogja látni ezt az eseményt. Az egyik az ördög és hordája lesz, a másik pedig azokból áll majd, akik engedték, hogy az ellenség eszközként használja őket ellened.

Ahogy ott ülsz ennél az asztalnál, látom, ahogy Jézus odahajol, hogy ezeket a szavakat a füledbe súgja: “Nem kell aggódnod egyik ellenséged miatt sem. Rosszat terveztek ellened. Nem fognak tudni semmi rosszat végrehajtani. Magasan föléjük lett felemelve a fejed! Ülj itt, és kóstolgasd az irgalmasságomat!”

Kihirdetem, hogy egy természetfeletti békesség árad rád most. Isten éppen az asztalodat teríti, ezért látod azt, hogy mindenfelől felbukkannak az ellenségeid. Kihirdetem, hogy a trónszékről most Isten kegyelme rád árad. Akik cserbenhagytak téged, hazudtak és pletykálkodtak rólad, ott lesznek és látni fogják ezt a lakomát. Akik azt hitték, hogy soha nem leszel sikeres, végig fogják nézni! Jézussal együtt ülve ennél az ünnepi asztalnál, ez az a hely, ahol te leszel.

Még a legrosszabb helyzetben is fuss Isten szövetségi ígéretéhez, és állj rá! Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert a te Atyád már teríti neked az asztalt, ahol jól fogsz lakni az Ő szeretetével, kegyelmével és irgalmával.

Élhetnénk egy prófétikus életet! (Videó)

Ismét közzétett HUNShark76 YouTube csatornája egy videót Dombó Zsolt pásztortól, aki a szeptember 23-ai dátum elmúlta után is megosztja velünk értékes gondolatait arról, hogy hogyan érdemes viszonyulni az olyan üzenetekhez, videókhoz, amelyek a vég, az elragadtatás elközeledtét harangozzák be. Azt mondja, érdemes megvizsgálni, mit váltanak ki bennünk az ilyen videók. Elmondja, hogy személyesen őbenne mi játszódott le, amikor elgondolkodott ezen, és hogyan tudta a hasznára fordítani ezt a Szent Szellem által.

Mint sokan láttátok, Dombó Zsolt szeptember 23-a előtt is készített egy videóüzenetet, amelyet szintén a HUNShark76 YouTube csatornán lehetett megtalálni, illetve itt, a Prófétai Naplóban is látható volt egy véleménycikk keretén belül.

Dombó Zsolt akkor azt mondta, hogy több egyszerű szempont miatt is nyilvánvaló számára, hogy nem szeptember 23-án jön el az Úr, illetve az elragadtatás – ahogy valóban nem így lett – többek között azért, mert az egyház, a menyasszony még egyáltalán nincs kész. Most pedig arról beszél, hogy az ilyen figyelemfelkeltő dolgok arra ösztönözhetnének, hogy a rendelkezésünkre álló (talán rövid) időt jobban odafigyelve éljük, gondoljunk arra, hogy “élhetnék egy prófétikus életet … hogy a környezetem meglássa azt, hogy van Istennek szeretete, van világosság.”

Érdemes megszívlelni a szavait. Az új, kb. 9 perces videót itt megtekinthetitek:

Sajnálom, de Jézus nem fog visszajönni szeptember 23-án

Michael Brown

drmichaelbrown.300

Valóban, csodás lenne, ha ezen a héten jönne vissza Jézus a népéért, de nem így lesz. Számítsatok rá. A Második Eljövetel nem idén szeptember 23-án fog megtörténni.

Hogyan lehetek ennyire biztos ebben? A Biblia mondja így, és nem valami homályos, titokzatos megfogalmazással.

Sőt, Jézus elmondta a követőinek, minek kell megtörténnie, mielőtt Ő visszatér, és azok a dolgok még nem történtek meg, és nem is tudnak megtörténni néhány nap alatt. Ezért vagyok ennyire biztos abban, hogy nem 2017. szeptember 23-ára van időzítve a visszajövetele.

Mit gondolok akkor David Meade, keresztény számmisztikus állításairól, aki azzal érvel, hogy “a Lukács 21:25,26 igeversei mutatják azt a jelet, miszerint a legutóbbi események, mint például a nemrég történt napfogyatkozás és a Harvey hurrikán, az apokalipszis jelei”? Illetve, mit gondolok a Jelenések 12 és a Jupiter, a Nap és a Hold együttállása közötti állítólagos összefüggésről?

Valójában nem gondolok erről semmi többet annál, amit arról az állításról gondoltam, miszerint Jézus 1988. szeptember 11-13 között kellett volna hogy eljöjjön, vagy arról, hogy az Ítélet Napja 1994. szeptember 6-án jön el, illetve arról az állításról (amit ugyanaz a szerző közölt, aki az 1994-es dátumot is mondta), hogy Jézus 2011. május 21-én jön vissza.

Egy szemernyi igei bizonyíték sem volt, ami ezeknek az állításoknak az alátámasztására szolgált volna, épp ellenkezőleg: rengeteg szólt ellene. Akkor egyáltalán miért foglalkozunk ezzel?

Most azt kérdezhetitek: “De vajon nem azt mondta Jézus, hogy senki sem fogja tudni az Ő visszatérésének a napját és az óráját? Ha ez így van, akkor hogyan lehet ennyire biztos abban, hogy nem fog visszajönni szeptember 23-án?”

Először is, önmagában az, hogy Jézus azt mondta a visszatérésével kapcsolatban, hogy sem a napot, sem az órát nem tudja senki (Máté 24:36), azt jelenti, hogy kifejezetten buta dolog egy konkrét dátumot előrejelezni. Ha Jézus azt mondja, hogy senki sem tudja a napot, akkor ne is mondjunk meg előre konkrét napokat. Ennyire egyszerű.

Másodszor, Jézus azt mondta, hogy nem tudhatjuk a konkrét napot és órát, hogy mikor fog visszatérni. Azt viszont sohasem mondta, hogy nem tudhatjuk, mikor nem fog visszatérni.

Ezt úgy is leírhatjuk, hogy ha hajóra szállok, hogy átkeljek az Atlanti-óceánon New Yorkból Londonba, nem tudhatjátok biztosan az érkezésem pontos időpontját. Azt viszont bizonyosan tudhatjátok, hogy egy vagy két napon belül még nem fogok megékezni. Ennél több idő kell ahhoz, hogy hajóval átkeljek az óceánon.

Tehát, Jézus egy hatalmas felfordulásról beszélt (sokkal nagyobbról, mint amit eddig láthattunk), hatalmas kozmikus jelekről (eddig nem látott természetűekről), Pál ugyanakkor olyan kiemelkedő világméretű eseményekről ír, amelyek az Úr visszatérése előtt fognak történni (lásd pl. Lukács 21 és 2 Thesszalonika 2).

Az Ószövetség prófétái is lefestették, mire számíthatunk a korszak vége előtt, és egyértelmű, hogy az ő szavaik sem valósultak még meg (lásd pl. Zakariás 12 és 14).

Ez viszont nem jelenti azt, hogy legyünk közönyösek, és mondjuk azt, hogy “Halogatja az Úr az eljövetelét” (lásd Lukács 12:45). Isten őrizz!

Ehelyett mindig úgy kell élnünk, hogy készen álljuk az Úrral való találkozásra, és minden erőnkkel azon kell munkálkodnunk, hogy hatással legyünk az emberekre Őérte, hiszen csak egy életünk van ennek a generációnak az elérésére. Ahogy az egyik kollégám mondta egyszer: “Nem tudom, ez-e az utolsó generáció. De nekünk ez az utolsó generációnk.”

Azoknak, akik abban hisznek, hogy lesz egy titkos elragadtatás, amely bármelyik pillanatban megtörténhet, amikor keresztények százmilliói tűnnek el hirtelen és titokban a földről, ami állítólag bármilyen határozott jel nélkül fog megtörténni; más szóval ma is megtörténhet, ahogy bármelyik másik napon is, hiszen nem lehet előre megmondani a dátumát; akkor minek is fárasztjuk magunkat bármilyen előrejelzéssel?

Mindenképpen meg kell értenünk az időket, amelyekben most élünk, és tudnunk kell, hogy mit kell tennünk (lásd 1 Krónika 12:32). Ugyanakkor józannak és ébernek is kell lennünk, hogy el ne aludjunk a világosságban.

Az értelmetlen előrejelzéseket azonban hagyjuk abba! Nemcsak azért, mert a világ bolondnak néz bennünket, hanem azért is, mert ellopja tőlünk a többgenerációs szemléletet, mivel mindig azt gondoljuk, hogy “Jézus bármelyik pillanatban eljöhet”, és így nem tudunk hosszú távon gondolkozni és tervezni.

Nem kell hát annyira csodálkozni azon, hogy olyan sok területet veszítettünk az elmúlt évtizedekben az erkölcsi és a kulturális területeken. Míg az ideológiai ellenfeleink előre terveznek, addig mi a menekülésünket tervezzük.

Az utóbbi években több vezető előtt, illetve általában a hívők előtt is beszéltem arról, hogy milyen fontos a többgenerációs mentalitás, és nagyon mély benyomást keltett bennük.

Ez az üzenet sajnos ma sok keresztény számára idegen, ezért egy egész fejezetet szenteltem ennek a témának a Saving a Sick America: A Prescription for Moral and Cultural Transformation (A beteg Amerika megmentése: az erkölcsi és kulturális átformálódás receptje) című könyvben. Ha Amerikát igazán meg akarjuk változtatni, azt csakis többgenerációs gondolkodással lehet elérni.

Ha visszatekintek a saját életutamra, 1971-ben jutottam hitre, 16 éves koromban, és nekünk azt mondták, hogy Jézus bármelyik pillanatban eljöhet. Az idők jelei már mind láthatóak voltak! Arra pedig végképp nem gondoltunk, hogy 2017-ben még mindig itt leszünk, és hogy a feleségemnek és nekem lesz egy 16 éves unokánk.

Ne ismételjük meg ma ugyanezt a hibát!

Inkább éljünk készenlétben, kiemelkedő odafigyeléssel, céltudatossággal és egy hosszútávú, többgenerációs tervvel. Aztán ha az Úr úgy dönt, hogy menet közben megszakítja a terveinket a visszatérésével, annak csak örülni fogunk.

Bizony, jöjj el, Urunk Jézus! Vágyunk rá, hogy meglássuk a visszatérésedet. Addig is folyamatosan munkálkodunk, és átadjuk a stafétát az utánunk jövő generációknak.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fordítás: Országh György
Forrás: Breaking Christian News

Szeptember 23. és azon túl – ki fogja vállalni a felelősséget?

Lehet, hogy ez az utolsó cikk, amit 2017. szeptember 23. előtt olvashatsz el. Ne hagyd ki!

szeptember_23

Fontos, hogy járatosak legyünk az idők jeleivel és Istentől rendelt eseményeivel kapcsolatban. Nem véletlen a prófétai szolgálat és annak jelentősége, nemcsak általában a Szentírásban, hanem konkrétan az Új Szövetség keretei között, az egyház életében. De éppen ezért fontos a prófétai üzenetek megvizsgálása is.

Itt, a Prófétai Naplóban is olvashattatok cikkeket az ez évi szeptember hónappal kapcsolatban, például Doug Addison írásai alapján, akinek több prófétai üzenete is arra utalt, hogy a mostani szeptemberi időszaktól kezdődően komoly változásokra lehet számítani. De ezeknél is népszerűbbek ma azok a vélekedések, YouTube videók, amelyek a most aktuális csillagegyüttállásra hívják fel a figyelmet.

Úgy érzem, írnom kell erről, de nem is a jelenség érdekessége, hanem az ahhoz kötődő feltételezések miatt. Habár a videókon beszélő keresztények alapvetően nem állítják kerek perec, hogy szeptember 23-án lesz az elragadtatás, azért a sorok között olvasni tudó és a ki nem mondott utalásokat érzékelő emberek számára egyértelmű, hogy a legnagyobb hangsúlyt mégiscsak ez a feltételezés kapja. „Nem vagyok dátumállító” – mondják oly sokan, csak annyit tesznek, hogy az elragadtatás nagyon lehetséges megvalósulását emlegetik ehhez a dátumhoz kötődően, persze úgy, hogy „nem biztos, én ezt nem állítom”. Tehát nem számít, amit mond…? Hadd tisztázzam: igenis, számítanak az ilyen utalgatások, méghozzá olyannyira, hogy a hétköznapi emberek, akik meg szoktak osztani valamit a facebookon ezzel kapcsolatban, gyakorlatilag erre egyszerűsítik le a nagyvilággal közölt mondandójukat, miszerint szeptember 23-án szerintük biztos, hogy itt az elragadtatás… Már az Origo is írt a napokban egy eléggé gúnyos hangvételű cikket erről, és sajnos igazuk van.

Csak jót akarnak

Tudom, hogy csak jót akarnak azok az emberek, akik szeptember 23-áról, meg a napba öltözött asszonyról, meg az elragadtatásról beszélnek, de mivel a mondanivalójuk csak homályosan utal arra, hogy most történni fog valami, ami nagyon különleges égi jelekkel van előre jelezve, amit a Bibliából is alá lehet támasztani, ezzel csak egy felfokozott izgalmi állapotot idéznek elő az emberekben. És mivel kötik össze? Azzal, amit nem mernek kerek-perec kimondani, mert nem merik vállalni a felelősséget érte, de az elragadtatásra utalnak. És az emberek értenek az ilyen üzenetekből. Legalábbis, amit hallani szeretnének, azt úgyis kihallják belőle. Gyorsan hozzáteszem, hogy erről nem ők tehetnek, akik könnyen felcsigázhatóak egy „talán most” üzenettel, hanem azok, akik felcsigázták őket. Nemcsak most, hanem már régóta, egy kifacsart teológiával, ami több félelmet keltett az emberekben az Úr eljövetelével kapcsolatban, mint amennyire valós bennünk az áldott reménység, a boldog várakozás. Az evangélium nem a félelem üzenete, hanem örömüzenet. Érdemes figyelembe venni ezt akkor is, amikor az idők végéről beszélünk.

De mi lesz?

De mi lesz 23-án? Vagy utána? Egy kicsit tekintsünk bele a Bibliába, a prófétai üzeneteibe, és engedjük, hogy az egyszerűen látható dolgok segítsenek nekünk. Lesz-e most elragadtatás?

Nem akarom túlbonyolítani, ezért egyszerűen belevágok a közepébe. Pál apostol ezt írja az 1 Korinthus 15:51-52-ben: „Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.”

Talán némelyek szeretik ezt a kijelentést úgy kezelni, mintha nagyon misztikus lenne, amivel úgysem tudunk mit kezdeni, hiszen azt sem tudhatjuk, hogy mikor lesznek azok a trombiták (harsonák) megfújva, pláne az utolsó. De nem kell tudatlanságban élnünk. Jézus a három év vége felé mondott egy ilyet a tanítványoknak: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16:12-13)

És ez történt többek között akkor is, amikor később Pál apostol kapott kijelentéseket az előbb említett titokról, miszerint az utolsó harsonaszóra fogunk feltámadni és romolhatatlanságra átváltozni, az Úr eljövetelekor (lásd 1 Kor. 15:23kk), majd egy pár évtizeddel később tovább bontakoztatta ezt a kijelentést a Szent Szellem, amikor János a Pátmósz szigetén kapott kijelentéseket Jézus Krisztustól, és ebből született a Jelenések könyve. Ebben már részletesen olvashatunk hét harsonáról, amelyek közül az utolsóhoz, a hetedikhez kötődik a mi nagy reménységünk: „hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.” (Jelenések 10:7)

Tényleg tudhatjuk, hogy mikor mi lesz?

Hogy mikor szólalnak meg ezek a harsonák, azt a hozzájuk kötődő események leírásából nyomon tudjuk követni. (Ez csak egy egyszerű összegzés, a teljes részletezésüket lásd a Jelenések 8:6-tól kezdődően.) Az első trombitaszóra tűz és jégeső (vagy egyesek szerint ez „kőesőnek” is értelmezhető, mint pl. egy meteorzápor) hatására megég a föld növényzetének egyharmada; a másodikra egy nagy „égő hegy” szerű dolog zuhan a tengerbe, ami a tengeren levő hajók harmadát és a tengeri élőlények harmadát pusztítja el; a harmadiknál szintén egy égő csillagnak nevezett valami fog lezuhanni, ami a folyók és a források egy részének a vizét teszi mérgezővé. Az égből jövő csapások után konkrétan az égitesteken történik látható változás: harmadrészben elsötétül a nap is, a hold is és a csillagok is. Az utolsó három csapást, tehát az 5., a 6. és a 7. trombita eseményét „három jajnak” nevezi a Jelenések könyve.

Az ötödik trombitaszóra is lezuhan valami az égből, aminek a hatására olyan lények jönnek elő, amelyek öt hónapig kínozzák az embereket (kivéve az Istentől védettséget élvezőket). A hatodiknál már egy hosszabb eseménysort olvashatunk, ebből azt szeretném kiemelni, hogy miután egy hatalmas pusztítás történik az emberek között, mivel az egyharmadukat megöli egy furcsa lovassereg, illetve az általuk hordozott tűz, füst és kén, egy olyan jelenetet olvasunk, amelyben Jeruzsálemet látjuk a felépült templommal, amelynek a külső udvarát pogányok tapossák 42 hónapig – ami három és fél év. Ugyanakkor Isten két, különleges hatalommal felruházott prófétája fog tanúskodni szintén egy körülbelül három és fél éves időszakon át, akiket nem fognak tudni elhallgattatni, csak miután befejezték az Istentől kapott feladatukat.

“Rázoomolunk” a részletesebb eseményekre

Itt egy igazán izgalmas rész jön. A megölt próféták holttestét néhány napig nézni fogja minden nemzet – ez a mai korban a tévé és az internet lehetőségeivel már könnyen meg tud valósulni – majd három és fél nap múlva döbbenten látni fogják, ahogy életre kelnek, és a felhőkön felmennek az égbe (ez a két próféta tehát feltámad és elragadtatásban részesül!). Nem sokkal ezután (abban az órában) egy hatalmas földrengés lesz a városban, hétezer ember meghal, mire az életben maradottak dicsőséget adnak Istennek – ellentétben a korábbi eseményekkel, amikor azt olvassuk, hogy nem térnek meg a bűneikből. Amikor ez megtörténik, a Szentírás lezárja a hatodik trombitának (a második „jaj” csapásának) az eseménysorozatát, és bejelenti a hetediket, azaz az utolsót.

És itt, a hetedik trombita megszólalásakor egy mennyei jelenetet látunk, amikor is a 24 mennyei vén ünnepli, hogy eljött az ideje az Úr földi uralkodásának, és a következőt mondják még: „…eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek; és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak…” (Jelenések 11:18). Pál azt tanítja, hogy nem haragra rendelt bennünket az Isten, hanem hogy üdvösséget nyerjünk – megmeneküljünk (1 Thesszalonika 5:9). Ekkor tehát ennek az ideje jön el. Szintén Pál írásaiból tudjuk, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy megjutalmazzon a tetteink szerint (lásd 2 Korinthus 5). Ennek is ekkor jön el az ideje – az ítélőszék, ahol jutalmat kapunk, vagy ahogy a mennyben mondták: „a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak”. És itt történik meg az, amit az előbb már említettünk, amit egy angyal mondott a hatodik trombita megszólalása után: „…amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka…”.

Az a kijelentés tehát, amit Pál írt a titokról, a feltámadásunkról és az átváltozásunkról, itt már egy részletesebb eseménysor részeként látható – hála a Szent Szellem munkájának, amellyel elvezet bennünket minden igazságra.

Ami fix

Mindezekből egy-két dolgot leszögezhetünk: tudjuk, hogy a próféciák vigasztalásra adattak. Ha időzítéssel kapcsolatos részleteket olvasunk a prófétai írásokban, az nem azért van, hogy homályos teológiával elhatároljuk magunkat tőle, hanem hogy vigasztalást nyerjünk belőle, hogy bátorítson és építsen. Azért nem lehetséges, hogy a 7. trombitához kötődő elragadtatásunk és a többi ehhez kapcsolódó dolog most következzen, mert a 6. trombita eseményei egyszerűen még nem teljesedtek be. Még nem történt meg, hogy a templom környékének három és fél éves pogány (nemzetközi) megszállása, „felügyelete” során szintén három és fél éves időtartamban két próféta folyamatosan természetfeletti jeleket tegyen, majd megöletésük után feltámadjon és a mennybe menjen, egy irtózatos földrengéssel kísérve Jeruzsálem városában. Mindezt minden nemzet szeme láttára… (Kezdjük ott, hogy ehhez valahogy újra meg kell épülnie a templomnak Jeruzsálemben.)

Szóval ez még előttünk áll a jövő történelmének a lapjain. És ahogy a Biblia lapjain szépen, sorrendben olvashatjuk, majd csak ezután szólal meg a hetedik, vagyis az utolsó trombita, amikor is beteljesedik a titok, tehát feltámadunk és átváltozunk, és az elragadtatás által az Úr elé kerüljünk a levegőbe (Lásd: 1 Thessz 4:17). Valóban, sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr. De azt például tudjuk, hogy jelenleg még legalább három és fél évet várnunk kell az elragadtatásig (sőt, valójában ennél is többet), mivel a hatodik trombita eseményei (amelyek között egy három és fél éves szakaszról is olvasunk) még nem következtek be, nem kevésbé az előtte levő trombiták eseményei sem. (Itt még nem is beszéltem a három és fél év előtti másik ugyanilyen hosszúságú időszakról, illetve az „antikrisztus” fellépéséről, amelyek Dániel könyve alapján közismert témák a kereszténységben, de ebben a cikkben nincs lehetőség és nem is célom ezeket kibontani.)

Mindezek egyszerűen mutatják, hogy senkinek sem szabad az elragadtatást várnia 2017. szeptember 23-án. Akik mégis erre számítanak, csalódni fognak. És itt jön a lényeg: a csalódást átélő emberek lelkiállapotától, hitének erősségétől (vagy inkább erőtlenségétől) függően változó mértékben lehet számítani arra, hogy csalódásukban – tévedésből – elforduljanak a Bibliától, a végidők prófétai üzeneteitől, hiszen ők úgy élhetik meg, hogy ezek nem bizonyultak igaznak. Persze nem a Biblia nem bizonyul igaznak, hanem az azzal összekötött téves következtetések, de ezt sokan nem tudják még különválogatni. Nem véletlenül ír arról a Szentírás, hogy gyakorlottá kell válni a jó és a rossz megkülönböztetésében (Zsidó levél 5:14).

Most már csak az a kérdésem, ki fog felelősséget vállalni a fellelkesített, de még erőtlen hitű, és majd nagy valószínűséggel csalódást átélő emberekért? Ki fog felelősséget vállalni azért, hogy merrefelé fognak keresgélni ezután, hogy milyen más „üzenetekre” lesznek nyitottak? Hogy kinek/minek fognak hinni ezután? Vajon azok, akik a videókon hajtogatták, hogy „nem vagyok dátumállító”? Nem, ők nem fogják tudni vállalni a felelősséget a videóikat világszerte követő számtalan emberért.

Mi hát a teendő, ha mi féltjük a testvéreinket? “Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma 15:1) Javaslatom: vállaljuk mi a felelősséget, akik erősek vagyunk, és hasogassuk helyesen az Írás szavait, hogy abból valódi épülés és vigasztalás legyen, ami nem okoz csalódást, hanem aminek a hatására valóban az Úr akaratát fogják cselekedni a hívők, és örömmel fogják visszavárni Jézust. Attól sem kell tartani, hogy tudhatjuk, van még hátra valahány évünk itt a földön, sőt, éppen hogy buzdító kell legyen: hiszen így még van időnk munkálkodni Isten céljaiért!

És hogy mi lesz szeptember 23-án? Figyeljünk, vigyázzunk, imádkozzunk, keressük az Urat, és akkor majd az Úr szemével fogjuk tudni látni, hogy mi is történik, akár aznap, akár az után.

Országh György
a Prófétai Napló szerkesztője